Poistenie majetku

Rodinný dom, byt, auto a iné druhy hnuteľného a nehnuteľného majetku predstavujú pre občanov veľký obnos investovaných financií a pri ich poškodení, strate, odcudzeniu, by si opravu či náhradu nemohli z bežných úspor dovoliť. Preto  poistenie majetku musí byť naozaj tým základným poistením každej rodiny.

Pripravíme pre vás to správne poistenie Vašeho majetku a pomôžeme Vám aj so zabezpečením doplnkových služieb, ako napr. zriadením vinkulácie k hypotéke.

Prečo práve u nás? Napr. preto, že v oblastiach ohrozených povodňami sa ponuky poisťovní môžu výrazne líšiť, a preto je dobré obrátiť sa na nás, ktorí spolupracujeme so všetkými poisťovňami na trhu, a pomôžeme vám nájsť čo najlepšie riešenie šité Vám na mieru.

Poistenie bývania

Rodinný dom, byt lebo chata a ich vybavenie, predstavuje pre väčšinu občanov ich najväčší majetok a pri jeho značnom poškodení alebo úplnej strate by si opravu či náhradu nemohli z bežných úspor dovoliť. Preto je poistenie majetku naozaj tým základným poistením každej rodiny.

Náš team pre vás pripraví to správne poistenie rodinného domu, chaty alebo chalupy a vybavenia domácnosti a pomôže Vám aj so zabezpečením vinkulácie k hypotéke.

V oblastiach ohrozených povodňami sa ponuky poisťovní môžu výrazne líšiť, a preto je dobré obrátiť sa na nás, nakoľko spolupracujeme so všetkými poisťovňami na trhu a pomôžeme vám nájsť čo najlepšie podmienky.

Základným poistením pre rodinné domy a bytové jednotky je poistenie proti živelným škodám. V posledných rokoch postihujú našu krajinu stále častejšie povodne, záplavy, krupobitie alebo víchrice. Objavujú sa však aj malé tornáda a tiaž snehu poškodzuje strechy na horách aj v mestách. Rodinným domov sa nevyhýbajú ani požiare a medené odkvapy alebo ďalšie stavebné súčasti stále lákajú zlodejov.

Ceny aj malých domov dnes dosahujú desaťtisícové sumy a v prípade väčšej škody bude pre väčšinu občanov veľmi ťažké financovať opravu z vlastných úspor alebo z úveru. Najlepším riešením je preto kvalitné poistenie. ktoré Vám zabezpečí pokoj a istotu, že neprídete o strechu nad hlavou.

Kontaktujte nás a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na Vašu nehnuteľnosť, zdarma vám skontrolujeme, či je možné zlepšiť ju alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii a minimálne každých 5 rokov.

Poistenie vybavenia domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo vlastnej stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia vybavenia sú na druhej strane zahrnuté všetky ostatné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, riad, elektronika, oblečenie, osobné veci, lyže, bicykle atď.).

Vybavenie domácnosti by sme si teda mali poistiť nielen v rodinnom dome alebo vo vlastnom či družstevnom byte, ale aj keď bývame v prenájme. Majiteľ bytu totiž nemôže poisťovať naše veci. Poisťovne dnes ponúkajú celý rad kvalitných poistení domácnosti s množstvom pripoistení. Pripoistiť je možné aj cenné veci ako starožitnosti, zbierky alebo obrazy a iné umelecké predmety.

Kontaktujte nás a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na Vašu domácnosť, zdarma vám skontrolujeme, či je možné zlepšiť ju alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii a minimálne každých 5 rokov.

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Áno, najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva zvyčajne obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Policajné štatistiky to každoročne potvrdzujú. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody, práve naopak.

Často máme chatu alebo chalupu v atraktívnom prostredí, pri rieke, na horách, v lese. A všade tam hrozí zvýšené riziko povodne alebo záplavy, pádu stromov, víchrice, zosuvu pôdy alebo tiaže snehu. Kontaktujte nás  a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk poisťovní na poistenie vašej chaty alebo chalupy.

Poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel patrí medzi naše tradičné činnosti. Svoje vozidlo majú u nás poistené už desiatky tisíc osôb.

V  našej kancelárii sa poisteniu vozidiel, najmä tzv. povinnému zmluvnému poisteniu, osobitne venuje niekoľko pracovníkov a dokážu tak aj pre vás nájsť optimálne riešenie a dobre vám poradiť.

Jednotlivé poisťovne často upravujú svoje ponuky a poskytujú rôzne výhody a zľavy, najmä pri uzatvorení niekoľkých poistení súčasne. Všetky tieto akcie podrobne sledujeme a využívame ich vo váš prospech. Kontaktujte nás a presvedčte sa, že aj pre vaše auto dokážeme nájsť výhodnejšie poistenie ako máte teraz!

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. Mohlo by sa zdať, že povinné zmluvné poistenie je vo všetkých poisťovniach rovnaké a záleží preto len na cene.

Áno, cena je asi najdôležitejším parametrom pre nákup povinného zmluvného poistenia, ale nemalo by to byť to jediné. V niektorých poisťovniach sú totiž v základnom poistení obsiahnuté aj rôzne rozšírenia – napr. asistenčné služby, poistenie proti živelným udalostiam (krupobitie, povodeň), úrazové poistenie alebo napríklad poistenie pri stretnutí so zverou. Veľké rozdiely medzi poisťovňami môžu byť aj v pripoistení skiel.

Kontaktujte nás a aj Vám dokážeme nájsť lacnejšie a výhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre vaše auto!

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z vás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nájsť najvýhodnejšie havarijné poistenie pre vášho „plechového miláčika“.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

My sme však presvedčení, že si zaslúžite kvalitné poistenie s vysokými limitmi pre trvalé následky úrazu a najmä pre denné odškodné počas doby liečenia.

Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu. Kontaktujte nás a uzatvorte si poistenie sedadiel pre vaše auto ešte dnes!

Asistenčné služby sú cennou súčasťou poistenia áut. Zabezpečujú totiž nielen finančnú náhradu, ale hlavne skutočnú pomoc v čase, keď ju najviac potrebujeme, ak stojíme s havarovaným alebo pokazeným autom na ceste ďaleko od domova, napríklad v zahraničí.

Okrem odťahu vozidla do servisu poskytuje poistenie asistenčných služieb množstvo ďalších výhod, ako napr. úhrada ubytovania alebo náhradnej dopravy domov. Poisťovne ponúkajú veľa rôznych „balíčkov“ asistenčných služieb, niektoré sú poskytované zadarmo ako súčasť povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia, iné sú hradené samostatne. Na trhu sú aj celkom samostatné poistky asistenčných služieb.

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme orientovať sa v širokej ponuke poisťovní a vyberieme vám to správne poistenie asistenčných služieb pre vaše bezpečné a pokojné cestovanie.

Zamotaný svet paragrafov patrí k prevádzke áut od ich začiatku. Od riešenia dopravných priestupkov v správnom konaní, cez dokazovanie zavinenia pri dopravnej nehode, spory s poisťovňou o výšku plnenia, až po spory o záruku alebo nekvalitnú opravu v servise, všade potrebujeme odbornú pomoc právnika. Často sa však obávame nákladov, ktoré s tým môžu byť spojené, a tak svoje práva nehájime dostatočne a prichádzame o veľa peňazí.

Práve preto je tu poistenie právnej ochrany, ktoré nám za priaznivé poistné poskytne potrebnú pomoc v zložitej právnej situácii. Poisťovňa uhradí nielen náklady na právnikov, ale aj náklady na súdnych znalcov a najmä vám odporučí špecializovaných a preverených právnikov, s ktorými spolupracuje. Často pomôže aj len prvý list, z ktorého druhá strana pochopí, že máte na svojej strane profesionálov a dosť peňazí na vedenie sporu.

Kontaktujte nás a my vám vysvetlíme výhody poistenia právnej ochrany a ochranu pred paragrafmi tak môžete mať už od zajtra!

Doteraz neexistovala na slovenskom poistnom trhu ani jedna poisťovňa, ktorá by bola ochotná pristúpiť a zrealizovať produkt samostatné poistenie čelného skla auta. V súčasnosti poisťovne škody na čelnom skle kryjú v základnom havarijnom poistení (so základnou spoluúčasťou) a vo vybraných poisťovniach sa dá  pripoistiť škoda na čelnom skle so zníženou alebo nulovou spoluúčasťou.

Na trhu je havarijne poistených len 25 % motorových vozidiel, zvyšok sú autá, teda celých 75 % havarijné poistenie nemá! V dnešnej dobe, keď poisťovne začínajú pravidelne uplatňovať penále tzv. malusy a podrobne kontrolujú škodové udalosti, dochádza k situáciám, keď skutočný vinník popiera svoju vinu z obavy zdraženia vlastnej poistky. V takom prípade poškodenému nezostáva nič iné, než vzniknutú škodu uhradiť na vlastné náklady. Toto nečestné správanie sa vinníka tak poškodenému často spôsobuje značné finančné a časové nepríjemnosti, pretože poisťovňa vinníka odmieta uhradiť vzniknutú škodu.

Pokiaľ máte záujem poistiť si čelné sklo na Vašom aute, neváhajte nás kontaktovať.

Poistenie domácich miláčikov

Poistenie domácich zvierat sa objavilo v ponuke našich poisťovní len nedávno. Vo svojej podstate je veľmi podobné verejnému zdravotnému poisteniu ľudí. Jeho základom je totiž úhrada nákladov na liečbu domáceho miláčika u veterinárneho lekára v dôsledku choroby alebo úrazu.

Pre množstvo ľudí je dnes predovšetkým pes prakticky členom rodiny. Ak člen rodiny ochorie, je pre nás prirodzené zaplatiť jeho liečbu. V mnohých prípadoch to však môže byť pomerne značný zásah do rodinného rozpočtu. Preto rovnako ako sme poistení pre naše vlastné liečenie, mali by sme toto poistenie zabezpečiť aj pre našich domácich miláčikov.

Okrem nákladov na liečbu je možno poistenie doplniť poistením zodpovednosti pre prípad, keď pes spôsobí škodu niekomu inému (zhodí cyklistu v parku, zraní iného psa, alebo uhryzne neopatrné dieťa).

Poistenie zodpovednosti za škody

V bežnom živote sa stane množstvo situácií, keď niekomu inému môžete svojou nepozornosťou alebo z nedbanlivosti  spôsobiť škodu. Škoda inému však môže vzniknúť aj bez vašej priamej účasti a napriek tomu vám vzniká zodpovednosť uhradiť ju. Konár zo stromu na vašom pozemku, prasknutá hadica od práčky, spadnutá škridla z vašej strechy alebo váš pes pod kolesami auta môžu byť príčinou vzniku škody v stovkách tisíc aj miliónoch EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu vám zaistí ochranu pred takýmito nárokmi, a to vrátane nákladov na právnu obhajobu v prípadnom súdnom konaní. Poistenie zodpovednosti býva spravidla dohodnuté spolu s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti, niektoré druhy poistenia je však potrebné uzavrieť samostatne.

Zodpovednosť z prevádzky domácnosti je základným druhom poistenia zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Vzťahuje sa zvyčajne na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pokrýva najčastejšie situácie, z ktorých vám môže vzniknúť zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Neopatrná jazda vašich detí na bicykli alebo vaša nepozornosť a následná zrážka s lyžiarom na zjazdovke v Rakúsku môžu byť príčinou značnej škody na zdraví iných osôb. Preto treba voliť dostatočne vysoké limity poistenia zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežného života sa zvyčajne dohoduje súčasne s poistením vybavenia domácnosti. Náš tím vám odpovie na vaše otázky k tomuto poisteniu a pomôže vám vybrať vhodné limity poistného plnenia. Kontaktujte nás a nechajte si zdarma prekontrolovať vaše poistenie zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete v prípade, že vlastníte akúkoľvek nehnuteľnosť, teda nielen dom, ale napríklad len chatu či parcelu. Vlastník nehnuteľnosti totiž často zodpovedá za škodu, ktorú utrpí niekto iný v súvislosti s touto nehnuteľnosťou.

Najčastejšie sa toto poistenie dohoduje ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, zvyčajne však na pomerne nízke sumy. Odporúčame vám preto preveriť, či sa vaše súčasné poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody tohto typu a či je limit dostatočný. Staršie poistky bývajú uzavreté na veľmi nízke sumy a súdy v dnešnej dobe priznávajú poškodeným oveľa vyššie odškodnenie ako predtým. Kontaktuje nás a nechajte si zdarma vykonať kontrolu vášho poistenia zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi býva hovorovo označované ako tzv. „poistka na blbosť“. Patrí však medzi často dojednávané poistenia u zamestnancov, pretože ich môže významne uchrániť pred často dosť vysokou náhradou škody, ktorá vznikne ich zavinením zamestnávateľovi. Podľa súčasných predpisov zodpovedá zamestnanec za škodu až do výšky 4-násobku priemerného platu.

Veľmi často si toto poistenie uzatvárajú vodiči firemných áut, skladníci alebo iné profesie, ktoré môžu ľahko spôsobiť škodu na veci. Užitočné je toto poistenie však aj pre kancelárske profesie, kde môže vzniknúť finančná škoda, napr. pri zlom výpočte daňovej povinnosti, chybne zadanej objednávke a pod. Poistenie možno dohodnúť aj pre pracovníkov verejnej a štátnej správy.

Podmienky poisťovní sa u tohto poistenia často menia, hlavne kvôli značnému množstvu škôd. Veľmi rozdielne sú ceny poistenia a aj spoluúčasti. Pre dohodnutie nového poistenia alebo kontrolu vašej súčasnej poistky nás prosím kontaktujte.

Rovnako ako je na ceste povinné zmluvné poistenie, existuje aj na vode zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Poistenie je povinné a rozhodne sa oplatí. Ak máte motorový čln, vodný skúter alebo plachetnicu podliehajúcu evidencii štátnej plavebnej správy, je potrebné uzavrieť špeciálne pripoistenie alebo samostatnú poistku.

Škoda spôsobená malým plavidlom alebo napríklad windsurfingom sa zahŕňa do poistenia všeobecnej zodpovednosti z prevádzky domácnosti. Ak potrebujete uzavrieť poistenie zodpovednosti z prevádzky plavidla, neváhajte nás kontaktovať.