Ako uzatvoriť zmluvu online

Pár krokov k uzatvoreniu zmluvy

U nás viete uzatvoriť zmluvu online iba prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov. Zmluvu nie je potrebné podpísať, vzniká na základe zaplatenia poistného.

Vstupný formulár pre výpočet

Zadáte vstupné parametre o vozidle, držiteľovi, vašich škodách a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní.

Porovnanie ponúk poisťovní

Na základe vstupných údajov získate porovnanie všetkých poisťovní na trhu. Poisťovne sú usporiadané podľa poistného, ale výber môžete uskutočniť aj na základe iných parametrov.

Zadanie ďalších údajov a potvrdenie

Po výbere poisťovne vypĺňate ďalšie údaje potrebné k uzatvoreniu zmluvy. Po kontrole údajov a zmluvy ju potvrdíte. Následne vám príde na mail celá dokumentácia aj s údajmi k zaplateniu.

Možnosti platby u nás

Zmluvy uzatvorené cez portál SETRITESNAMI.SK vznikajú zaplatením poistného namiesto vášho podpisu v zmysle Zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lehota na zaplatenie poistného závisí od konkrétneho produktu a konkrétnej poisťovne. Niektoré poisťovne požadujú zaplatiť poistné v deň uzavretia zmluvy, pri niektorých produktoch stačí zaplatiť poistné do 30 dní od uzavretia zmluvy.

Poistné uhrádzate vždy priamo na účet vybranej poisťovne. Nemusíte sa teda báť, že by sme vaše prostriedky zneužili.

Prvé poistné, na základe ktorého vaša zmluva vznikne môžete zaplatiť týmito spôsobmi:

  • bankovým prevodom hneď po uzavretí zmluvy,
  • bankovým prevodom na základe platobných údajov, ktoré vám pošleme do mailu,
  • vkladom v hotovosti v konkrétnej banke,
  • poštovou poukážkou na pošte.

Všetky horeuvedené spôsoby zaplatenia poisťovne akceptujú. Dôležité je iba, aby ste poistné do poisťovne uhradili načas, v opačnom prípade zmluva nevznikne.

Informácie

Hotline

+421 908 186 090
online@setritesnami.sk