Pre koho je spolupráca vhodná

SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA, FINANČNÝ AGENT, FINANČNÝ PORADCA, ATĎ.

Predmet spolupráce:  

Propagácia stránky a reklamná činnosť smerujúca k uzavretiu poistnej alebo inej zmluvy.

Sprostredkovateľ, alebo poradca, ktorý sa stará o svojich klientov môže ŠETRITESNAMI.SK používať ako doplnkový poradenský nástroj, pomocou ktorého svojim klientom sprostredkuje najvýhodnejšie poistenie. Sprostredkovateľ nemusí dopodrobna ovládať všetky náležitosti týkajúce sa sprostredkovaného produktu, zodpovednosť za procesné záležitosti súvisiace so zmluvou preberá prevádzkovateľ stránky.

SPOLUPRACOVNÍK PORTÁLU ŠETRITESNAMI.SK

Predmet spolupráce:

Obchodné zastúpenie ŠETRITESNAMI.SK na území Slovenskej republiky.

Hľadáme šikovných sprostredkovateľov, ktorých by sme mohli poveriť starostlivosťou o klientov portálu ŠETRITESNAMI.SK. V prípade, že si prostredníctvom portálu klient vyberie produkt, ktorý si vyžaduje osobné stretnutie, budú kompetencie ohľadom sprostredkovania produktu presunuté na vás. Takýmto spôsobom si do budúcna viete zabezpečiť trvalý prísun nových klientov.

INTERNETOVÝ OBCHOD / WEB

Predmet spolupráce: 

Jednostranná alebo vzájomná reklama, ktorá zabezpečí vyššiu návštevnosť obidvom spolupracujúcim webom a spolupracujúcej stránke vytvorí dodatočný príjem.

Spolupracujúca stránka dostane za každý produkt, ktorý bol uzavretý na základe prekliku z jej odkazu náležitú províziu. Rovnaká provízia vznikne spolupracujúcemu webu v prípade, že sa klient po prekliknutí na stránke najprv zaregistruje a produkt si uzatvorí až dodatočne.

AUTOSERVIS / AUTOBAZÁR / AUTOPREDAJCA

Predmet spolupráce:

Sprostredkovanie služieb (dojednávanie poistných zmlúv pre motorové vozidlá, servis, likvidácia poistných udalostí) ŠETRITESNAMI.SK majiteľom motorových vozidiel Vašich klientov

REALITNÁ KANCELÁRIA

Predmet spolupráce: 

Využívanie služieb ŠETRITESNAMI.SK pre sprostredkovanie finančných produktov, predovšetkým dojednávanie poistných zmlúv majetkového poistenia nehnuteľností, vinkulácie k úverom a sprostredkovanie úverov

Realitná kancelária s niekoľkými sprostredkovateľmi môže spoločne využívať výhody portálu ŠETRITESNAMI.SK.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA / AGENTÚRA

Predmet spolupráce: 

Využívanie služieb ŠETRITESNAMI.SK pre sprostredkovanie finančných produktov, predovšetkým dojednávanie poistných zmlúv cestovného poistenia k zájazdom.

Cestovná kancelária/agentúra s niekoľkými sprostredkovateľmi môže spoločne využívať výhody portálu ŠETRITESNAMI.SK

ŠTUDENT / KLIENT

Predmet spolupráce: 

Propagácia stránky a reklamná činnosť smerujúca k uzavretiu poistnej alebo inej zmluvy.

Študent, alebo klient ŠETRITESNAMI.SK, ktorému sa portál páči, môže portálu spraviť reklamu vedúcu k uzavretiu poistnej zmluvy a zároveň za to dostať odmenu v podobe provízie. Stačí, keď svojmu blízkemu okoliu odporučí stránku aj spolu s jeho identifikačným kódom.

Zmluva o spolupráci

Sprostredkovanie finančného produktu prebieha na základe identifikačného čísla, ktoré zadávate vy alebo klient vždy pri uzatváraní vybraného produktu. Toto identifikačné číslo vám bude pridelené bezprostredne po podpise Zmluvy o spolupráci. Zmluvu je možné podpísať

 • osobne – je potrebné dohodnúť si osobné stretnutie telefonicky (+421 905254229) alebo mailom (info@setritesnami.sk).

Samozrejme, akékoľvek otázky týkajúce sa okolností spolupráce je vhodné konzultovať vopred telefonicky, alebo mailom.

Výhody spolupráce

 • možnosť spolupráce so všetkými partnermi Šetritesnami, s.r.o., bez potreby ich zazmluvňovania,
 • využitie kalkulačného systému porovnávania produktov pre klientov,
 • vždy aktuálne sadzby,
 • motivačné ohodnotenie,
 • geografická bezbariérovosť.
 • prísun nových klientov,
 • požívanie nástrojov pre poskytnutie najkvalitnejších služieb klientovi.
 • podpora predaja,
 • inovatívny prístup,
 • oslovenie spoločných zákazníkov.
 • rozšírenie kvalitných služieb pre zákazníka, ktoré ocení
 • jednoduchosť, rýchlosť, nenáročnosť  a adresnosť služby,
 • rýchla implementácia  s nulovými nákladmi pri implementácii / zavádzaní,
 • softvérová podpora s nulovými nákladmi na vývoj,
 • 100%-tný servis zo strany ŠETRITESNAMI.SK,
 • výber vždy toho najlepšieho pre zákazníka.
 • individuálne podmienky,
 • nulové náklady so zaškolením ľudí.

Odmena za spoluprácu

V prípade, že je pri uzatváraní produktu uvedené vaše identifikačné číslo, bude Vám za tento produkt udelená provízia podľa individuálneho plánu odmien, ktorý si vzájomne dohodneme.

TIP: Vaša provízia nezávisí od toho, či ste daný produkt klientovi uzavreli vy, alebo si ho klient uzavrel sám. Pre udelenie vašej provízie je podstatné iba to, či je pri sprostredkovanom produkte uvedené vaše identifikačné číslo.

Ak vás naša ponuka oslovila, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi si s vami dohodneme podmienky spolupráce. V prípade, že nepatríte do žiadnej zo spomínaných skupín, no mali by ste záujem spolupracovať inou formou, tak nás takisto kontaktujte.