Dokumenty k PZP

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Európske hlásenie o dopravnej nehode (všeobecné talčivo)
Osobitné poistné podmienky uzavretia Hlásenie o dopravnej nehode

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Osobitné poistné podmienky uzavretia Osobitné poistné podmienky uzavretia
Všeobecné poistné podmienky uzavretia Všeobecné poistné podmienky uzavretia

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všeobecné poistné podmienky uzavretia Všeobecné poistné podmienky uzavretia

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatok č.1 k Všeobecným poistným podmienkam Dodatok č.1 k Všeobecným poistným podmienkam
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania Zmluvné dojednania

Generali Poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Verejný prísľub - batožina Verejný prísľub – batožina
Verejný prísľub - úraz Verejný prísľub – úraz
Verejný prísľub - živel Verejný prísľub – živel
Všebecné poistné podmienky - úraz Všebecné poistné podmienky – úraz
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania - úraz Zmluvné dojednania – úraz

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Verejný prísľub - batožina Verejný prísľub – batožina
Verejný príslub - stret so zverou Verejný príslub – stret so zverou
Verejný prísľub - úraz Verejný prísľub – úraz
Verejný prísľub - živel Verejný prísľub – živel
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania Zmluvné dojednania

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Union poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

UNIQA poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Asistenčné služby

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby Asistenčné služby

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Generali Poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah Asistenčné služby – rozsah

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Asistenčné služby Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah Asistenčné služby – rozsah

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Asistenčné služby Asistenčné služby

Union poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

UNIQA poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Dokumenty k oznámeniu poistnej udalosti

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený - Majetok Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený – Majetok
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený - Zdravie Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený – Zdravie
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravej nehode Správa o dopravej nehode

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

Generali Poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Online hlásenie poistnej udalosti Online hlásenie poistnej udalosti
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený + Škodca Oznámenie poistnej udalosti – Poškodený + Škodca
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

Union poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

UNIQA poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený + Škodca Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený + Škodca
Správa o dopravnej nehode Správa o dopravnej nehode

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený Oznámenie poistenej udalosti – Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený Oznámenie poistenej udalosti – Škodca – Poistený
Správa o dopravej nehode Správa o dopravej nehode

Formuláre k opatreniu Národnej Banky Slovenska

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Generali Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Union poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

UNIQA poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Informácie

Hotline

+421 908 186 090
online@setritesnami.sk