Poistenie zodpovednosti za škodu

Prichádzate do styku s činnosťami, pri ktorých môžete spôsobiť škodu, no nechcete ju hradiť? Ak je vaša odpoveď „áno“, je potom vhodné zabezpečiť si poistenie zodpovednosti za škodu online. 

Vyplňte vstupné parametre a následne sa vám zobrazí cenová ponuka rôznych poisťovní, z ktorých si môžete vybrať pre vás najvhodnejšie poistenie zodpovednosti za škodu.

Informácie o ochrane osobných údajov