Zlaté sporenie

Zlaté sporenie, aj tak by sa dalo nazvať útočisko čoraz väčšieho množstva klientov, ktorý sa snažia svoje financie ochrániť pred negatívnymi dopadmi vysokej volatility akcií vyvolanej dlhovou krízou.

Za posledných päť rokov prinášalo práve zlato najväčšie výnosy z pomedzi všetkých komodít. Zlato má za sebou celkovo už 11 ročných ziskov v rade. Monetárna expanzia v Číne a kvantitatívne uvoľňovanie v Európe budú dostatočným motorom pre udržanie a ďalší nárast cien drahého kovu.