O sporení

Prostredníctvom sporenia si odkladáte určitú čiastku peňazí. Môžete si sporiť individuálne bez zhodnocovania peňazí, čiže doma, alebo pri cielenom zhodnocovaní využívať bankové produkty.

Sporiacimi produktmi sú také produkty, ktoré poskytujú garanciu minimálne vloženej sumy finančných prostriedkov a spadajú pod ochranu peňažných vkladov. Sporiacimi produktmi sú termínovaný účet, vkladná knižka, vklad na bežnom účte príp. sporiacom účte alebo vkladové listy.  Pozor, investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata nie sú sporením a nie sú chránené fondom ochrany vkladov. Ďaľšie informácie ohľadne sporenia Vám radi zodpovieme.