Poistenie osôb

Poistenie osôb je rýchlo rastúcou oblasťou našich služieb  a stalo sa už významnou súčasťou našej komplexnej ponuky.

Podnikatelia, manažéri a zamestnanci firiem, ktorým poskytujeme servis v oblasti firemného poistenia alebo zamestnaneckých výhod, oceňujú, že u jedného partnera a na jednom mieste môžu získať aj kvalitné súkromné poistenie.

Základnou súčasťou poistnej ochrany osôb je bezpochyby kvalitné životné a úrazové poistenie. Na ne nadväzuje poistenie smrti, dôchodkové poistenie, cestovné poistenie a poistenie právnej ochrany. Pre každého klienta vyhľadáme optimálne riešenie z ponuky všetkých poisťovní na trhu a zároveň sa postaráme aj o kvalitný servis Vašich poistných zmlúv.

Poistenie života a zdravia

Život a zdravie sú bezpochyby najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. Myslieť treba aj na situácie, keď bude potrebné vynaložiť nečakané náklady na liečenie a zabezpečenie bežných životných potrieb.

Veľmi radi Vám odpovieme na vaše otázky týkajúce sa životného poistenia a pomôžeme Vám nastaviť poistenie presne podľa Vašich potrieb.

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod.

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy. Tu sa delí životné poistenie na dva druhy:

  • Kapitálové životné poistenie, t.j. s garantovanou poistnou sumou
  • Investičné životné poistenie, t.j. s plávajúcou poistnou sumou

Kontaktujte nás a my vám poradíme, aký druh životného poistenia je vhodný práve pre vás a pomôžeme vám vybrať dôveryhodnú poisťovňu aj modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia.

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod.

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy. Tu sa delí životné poistenie na dva druhy:

  • Kapitálové životné poistenie, t.j. s garantovanou poistnou sumou
  • Investičné životné poistenie, t.j. s plávajúcou poistnou sumou

Kontaktujte nás a my vám poradíme, aký druh životného poistenia je vhodný práve pre vás a pomôžeme vám vybrať dôveryhodnú poisťovňu aj modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia.

Úrazy sú dnes bohužiaľ neodmysliteľnou súčasťou nášho uponáhľaného životného štýlu a ohrozujú deti aj dospelých. Jazdíme na aute, na motocykli alebo na bicykli, aktívne trávime čas pri športe. Nebezpečné môžu byť aj bežné činnosti v kuchyni či kúpeľni, k úrazom dochádza aj v zamestnaní.

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

Poistenie pre prípad smrti úrazom – za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu – táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.

Poistenie denného odškodného alebo času liečenia – vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Kontaktujte nás a ma vám pomôžeme vybrať tú najvýhodnejšiu kombináciu úrazového poistenia šitú vám na mieru.

Zdravie je naša najcennejšia vec, na tom sa určite všetci zhodneme. V dnešnej dobe však závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie.

Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

Kontaktujte nás a my vám radi odpovieme na vaše otázky a pomôžeme nájsť optimálne zdravotné poistenie.

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Pre osoby samostatne zárobkovo činné (živnostníci) nie je štátne nemocenské poistenie povinné ako u zamestnancov, a preto si ako alternatívu môžu vybrať poistenie súkromné a získať tak oveľa vyššiu dennú náhradu.

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme vybrať vhodné poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti, tzv. nemocenskej a zabezpečiť tak vaše príjmy aj počas prípadnej choroby.

Poistenie smrti

Smrť človeka je dnes bohužiaľ neodmysliteľnou súčasťou nášho uponáhľaného životného štýlu a ohrozuje ľudí všetkých vekových skupín. Najzraniteľnejši sú však v takomto prípade pozostalí. Čo sa stane, keď stratíte okrem milovanej osoby, aj platiteľa napr. hypotéky na Váš dom? Môžete oň prísť.

Preto kvalitné rizikové poistenie, alebo poistenie úveru, by malo byť štandardom pre každého, kto je  akýmkoľvek spôsobom zadlžený.  Pretože chvíľka nepozornosti, choroba alebo nešťastná náhoda môžu zmeniť  život celej našej rodiny.  Kontaktujte nás a my vám pomôžeme vybrať to najvýhodnejšie riešenie na trhu.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia, ktorý je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami. Aj preto ho má uzavreté už viac ako 4,5 mil. občanov.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav a štátnej pomoci.

Kontaktujte nás a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z vášho dôchodkového pripoistenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie sa pre väčšinu z nás stalo už automatickou súčasťou každej dovolenky alebo dlhšej zahraničnej cesty. Stále však podceňujeme potrebu cestovného poistenia pri kratších cestách do blízkych krajín, napríklad do ČR.

Cestovné poistenie je zvyčajne zložené z niekoľkých rôznych poistných produktov. Zďaleka nie všetky poistky sú však rovnaké a nemožno ich posudzovať len podľa ceny. Pri základnom krytí poistenia liečebných nákladov by si mali dať veľký pozor tí, ktorí už pred cestou trpia nejakou chorobou. V určitých prípadoch by mohla poisťovňa dokonca plnenie odmietnuť.

Rovnaké je to pri aktívnej športovej činnosti a prevádzkovaní adrenalínových športov alebo zábav. Rozdiely bývajú aj v asistenčných službách, poistení zodpovednosti, batožiny atď.

Odporúčame vám preto kontaktovať nás dostatočne dlho pred cestou a poradiť sa o vhodnom poistení na vašu cestu. Cenovo výhodným riešením potom môže byť celoročná poistka pre celú rodinu, ktorá vás zbaví starostí pred každou cestou.

Poistenie právnej ochrany

Právne prostredie okolo nás je čoraz náročnejšie, zákony sa menia veľmi často, a tak účinne obhajovať svoje práva nie je pre väčšinu občanov vôbec jednoduché. Veľké firmy alebo inštitúcie niekedy zneužívajú aj to, že občan váha, či si v danej veci vziať právnika a uhradiť nemalé náklady s nejasnou vyhliadkou na úspech. To bohužiaľ vedie k tomu, že na obranu svojich práv často rezignujeme a s nespravodlivosťou sa zmierime.

Medzi tými, ktorí neobhajujú svoje práva, však nemusíte byť aj vy. Stačí si uzavrieť poistenie právnej ochrany, teda akéhosi „predplateného právnika“. Z tohto poistenia sa potom hradí nielen odmena právnemu zástupcovi, ale aj najrôznejšie poplatky za súdnych znalcov a pod. Poisťovne poskytujú aj základné právne poradenstvo po telefóne a pomôžu vám tak priamo na mieste.

Najčastejšie uzatvoreným druhom poistenia právnej ochrany je poistenie vodiča a vozidla. Pri prevádzke vozidla sa totiž s paragrafmi môžeme stretnúť veľmi ľahko. Od reklamácie vady vozidla po jeho kúpe, sporu s autoservisom v prípade nekvalitnej opravy, sporu s poisťovňou o výšku plnenia z havarijného poistenia až po riešenie dopravných priestupkov s políciou alebo súdne spory o zavinení dopravnej nehody.

Pri všetkých týchto, ale aj ďalších situáciách sa poistenie právnej ochrany ukáže ako neoceniteľný pomocník v núdzi. Kontaktujte nás a poradíme vám, aký variant poistenia právnej ochrany pre vodiča alebo vozidlo je pre vás najvhodnejší.

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy.

Poistenie právnej ochrany pri pracovnom vzťahu môže byť uzatvorené samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nastaviť optimálnu kombináciu poistenia právnej ochrany podľa vašich potrieb.

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy.

Poistenie právnej ochrany pri pracovnom vzťahu môže byť uzatvorené samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nastaviť optimálnu kombináciu poistenia právnej ochrany podľa vašich potrieb.