Prečo MetLife?

  • široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia
  • finančná istota a dlhodobé skúsenosti
  • profesionálny prístup ku klientovi
  • finančná disciplína

Stačí vyplniť vstupné údaje vo formulári a dostanete presnú cenovú kalkuláciu. Zaberie Vám to iba pár minút.

Spoznajte poisťovňu MetLife

Samotná spoločnosť MetLife vznikla v roku 1868. Pôsobí vo viac ako 40 krajinách. Výrazné postavenie má na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. 

História poisťovne MetLife na Slovensku siaha do roku 1995. Vtedy vznikla spoločnosť pod názvom Prvá americko-slovenská poisťovňa, a.s. Založila ju spoločnosť Alico (American Life Insurance Company). Širokej verejnosti bola spoločnosť známa pod názvom Amslico.

V roku 2010 sa táto spoločnosť stala súčasťou americkej poisťovne MetLife, Inc. Na slovenskom trhu svoje služby poskytovala pod názvom MetLife Amslico a od roku 2015 už pod menom MetLife. 

V roku 2015 sa zároveň zlúčila s írskou spoločnosťou MetLife Europe Limited (MEL), ktorá je členom skupiny MetLife. Časť poistného kmeňa neživotného poistenia bola zároveň prevedená na Írsku MetLife Europe Insurance Limited (MEIL), ktorá je takisto súčasťou skupiny MetLife.

V septembri 2016 sa obchodné meno MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zmenilo na MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Obchodné meno MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu nahradil názov MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Porovnanie cien pár kliknutiami