Havarijné poistenie – Dokumenty, formuláre a tlačivá poisťovní

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Osobitné poistné podmienky uzavretia Osobitné poistné podmienky uzavretia
Všeobecné poistné podmienky uzavretia Všeobecné poistné podmienky uzavretia

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všeobecné poistné podmienky uzavretia Všeobecné poistné podmienky uzavretia

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania - bezbonusové poistenie Zmluvné dojednania – bezbonusové poistenie
Zmluvné dojednania - bonusové poistenie Zmluvné dojednania – bonusové poistenie

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Generali Poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Osobitné poistné podmienky uzavretia Osobitné poistné podmienky uzavretia
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Osobitné poistné podmienky uzavretia zmluvy pre prípad živelných udalostí Osobitné poistné podmienky uzavretia zmluvy pre prípad živelných udalostí
Všeobecné poistné podmienky uzavretia pre poistenie majetku Všeobecné poistné podmienky uzavretia pre poistenie majetku
Zmluvné dojednania Auto Komplet Zmluvné dojednania Auto Komplet

Union poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

UNIQA poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Všeobecné poistné podmienky uzavretia Všeobecné poistné podmienky uzavretia

Asistenčné služby

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby Asistenčné služby

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby Asistenčné služby

Generali Poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby - KASKO KLASIK Asistenčné služby – KASKO KLASIK
Asistenčné služby - rozsah Asistenčné služby – rozsah

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah Asistenčné služby – rozsah

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Asistenčné služby Asistenčné služby
Asistencne sluzby - rozsah Asistencne sluzby – rozsah

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Asistenčné služby Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah Asistenčné služby – rozsah

Union poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

UNIQA poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Asistenčné služby Asistenčné služby

Dokumenty k oznámeniu poistnej udalosti

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Generali Poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Union poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

UNIQA poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Oznámenie poistnej udalosti Oznámenie poistnej udalosti

Formuláre k opatreniu Národnej Banky Slovenska

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Generali Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Union poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ