Európsky zdravotný preukaz (EPZP) – Porovnanie EPZP a komerčného poistenia

Držiteľ EPZP má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov EÚ a v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande. Na základe EPZP sa poskytuje ošetrenie u štátneho lekára, ale komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára. Ak nemáte EPZP, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Tá vám ho vydá najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. EPZP môže dočasne nahradiť aj tzv. Náhradný certifikát k EPZP, ktorý platí maximálne 3 mesiace. Dobu platnosti si určuje každá poisťovňa sama.

Porovnanie EPZP a komerčného poistenia je zhrnuté v tabuľke:

Európsky zdravotný preukaz (EPZP)Komerčné poistenie
Územná platnosťEÚ, EHP, Švajčiarskopodľa voľby
Pokrytie lekároviba verejný systémverejní aj súkormní lekári
Spoluúčasťnekrytá (ako obyvatelia danej krajiny)krytá
Repatriácianekrytákrytá
Asistenčné službynekrytékryté
Krytie zdravotnej starostlivostipotrebná aj neodkladnáiba nedokladná
Chronické a vopred známe ochoreniavzťahuje sanevzťahuje sa
Vekové ohraničenieniemôže byť
Limitované finančné krytienieáno
Vystavenie / Uzavretiebezplatnéza úhradu

Komerčné poistenie v jednotlivých poisťovniach si môžete porovnať a uzatvoriť aj na našom portáli SETRITESNAMI.SK.