Cestovné poistenie – Dokumenty, formuláre a tlačivá poisťovní

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby
Rizikové skupiny Rizikové skupiny
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby
Zoznam rizikových štátov Zoznam rizikových štátov

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Oceňovacia tabuľka na trvalé následky Oceňovacia tabuľka na trvalé následky
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Všebecné poistné podmienky uzavretia - opakované výjazdy Všebecné poistné podmienky uzavretia – opakované výjazdy

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
Poistné limity - krátkodobé poistenie Poistné limity – krátkodobé poistenie
Poistné limity - ročné cestovné poistenie Poistné limity – ročné cestovné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia AU-PAIR/STUDENT Všebecné poistné podmienky uzavretia AU-PAIR/STUDENT
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia
Všebecné poistné podmienky uzavretia ročného cestovného poistenia Všebecné poistné podmienky uzavretia ročného cestovného poistenia
Zvláštne dojednania - Poistenie na Slovensku Zvláštne dojednania – Poistenie na Slovensku

Generali Poisťovňa, a.s.
Osobitné poistné podmienky Osobitné poistné podmienky
Všeobecné poistné podmienky Všeobecné poistné podmienky

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Dodatok k cestovnému poisteniu Dodatok k cestovnému poisteniu
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Všebecné poistné podmienky uzavretia Celoročné cestovné poistenie Všebecné poistné podmienky uzavretia Celoročné cestovné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia zmluvy EUROTRAVEL Všebecné poistné podmienky uzavretia zmluvy EUROTRAVEL

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rozsah poistného krytia Rozsah poistného krytia
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Union poisťovňa, a.s.
Rozsah poistného krytia - celoročné poistenie Rozsah poistného krytia – celoročné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia celoročné poistenie Všebecné poistné podmienky uzavretia celoročné poistenie

UNIQA poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Všebecné poistné podmienky uzavretia Všebecné poistné podmienky uzavretia

Formuláre k opatreniu Národnej banky Slovenska

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ krátkodobé Formulár o podmienkach uzavretia PZ krátkodobé
Formulár o podmienkach uzavretia PZ ročné Formulár o podmienkach uzavretia PZ ročné

Generali Poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Celoročné cestovné poistenie Formulár o podmienkach uzavretia PZ Celoročné cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia PZ EUROTRAVEL Formulár o podmienkach uzavretia PZ EUROTRAVEL

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Union poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

UNIQA poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Wűstenrot poisťovňa, a.s.
Formulár o podmienkach uzavretia PZ Formulár o podmienkach uzavretia PZ